Wellnesscoaching Gezondheid en voeding

De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 1948) luidt:

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”.

Gezondheid wordt beďnvloed door biologische factoren, leefstijl, gedrag, sociale en fysieke factoren en uiteraard de gezondheidszorg.

Gezondheid en voeding zijn niet van elkaar te scheiden. De Yogi’s zeggen: “Je bent wat je eet”. Kwalitatieve voeding heeft dus alles te maken met een goede gezondheid. Een goede gezondheid verhoogt de kwaliteit van het leven en wie wil dat niet?
Ongezondheid kan immers leiden tot minder welzijn en minder maatschappelijke participatie en als iemand niet goed functioneert in de maatschappij, vermindert diens gezondheid (Gezondheidsraad 2011).

Daarnaast heeft leefstijl ook een uitermate belangrijke invloed op de gezondheid, waardoor je volledig uit je balans kan raken.
SKJ Consultancy wil je bijstaan in het werken aan je gezondheid als preventieve aanpak, waarbij leefstijl en voeding een belangrijke rol spelen. 

SKJ Consultancy richt zich op het integrale denken, waarbij gekeken wordt naar verschillende niveau’s zoals:

1 Het lichamelijke niveau (anatomische en fysiologische kenmerken).
2. Het psychische niveau van functioneren. Verloopt alles zoals het hoort en is adaptie mogelijk?
3.Het maatschappelijk niveau van functioneren, waarbij participatie bewerkstelligd wordt.
4.Het zorgstelsel (doelmatigheid en haalbaarheid).

SKJ Consultancy zoekt met verschillende professionals uit diverse disciplines naar de beste manier voor jou!

 

 

 

 

Wijze woorden