Visie

SKJ Consultancy gaat er vanuit dat werk een harmonieus en ge´ntegreerd onderdeel moet zijn van iemands leven. Vanuit deze visie benaderen wij onze cliŰnten en motiveren hen naar werk en/of scholing middels een procesmatige integrale ketenbenadering. Persoonlijke aandacht, professionaliteit en zorgvuldigheid staan hierbij centraal. 

SKJ Consultancy wil voldoen aan afspraken die voortvloeien uit verwachting van onze klanten en waar mogelijk deze verwachtingen overtreffen. SKJ Consultancy streeft naar het genereren van de noodzakelijke expertise om deze ten behoeve van de gevraagde dienstverlening beschikbaar te stellen. SKJ Consultancy maakt haar dienstverlening daarom transparant en toetsbaar.

Wij richten ons daarbij op:

  • vraaggestuurd werken
  • continu´teit van zorg
  • kwaliteit en expertise
  • verantwoording
  • openheid en constructief werken

Vraaggestuurd werken
SKJ Consultancy maakt de omslag van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde inrichting van de zorg- en dienstverlening. Dit vereist inzicht in de behoefte van de verschillende klantgroepen en een pro-actieve marktbenadering.

Continu´teit van zorg
In antwoord op de behoefte van klanten aan continu´teit van zorg zal ons adviesbureau aandacht geven aan synergie en extern een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van transmurale samenwerkingsverbanden, gericht op de ontwikkeling van een integraal aanbod van diensten.

Expertise en Kwaliteit
SKJ Consultancy stelt haar diensten beschikbaar voor nieuwe doelgroepen. Ons adviesbureau heeft veel expertise en daarmee kwaliteit beschikbaar en veel mogelijkheden om in de praktijk te toetsen. 

Verantwoording
SKJ Consultancy werkt aan een continue verbetering van de integrale kwaliteit van de dienstverlening en zorgt dat deze steeds meer zichtbaar en toetsbaar is voor externe klantgroepen, overheid en de maatschappij.

Openheid en constructief werken
Een organisatie, die sterk aan het veranderen is, heeft behoefte aan goede communicatie. Open en constructief zijn de sleutelwoorden voor onze interne en externe communicatie.


Wijze woorden