Samenwerking

SKJ Consultancy beschikt over de professionele deskundigheid voor particulieren en bedrijven die behoefte hebben aan een personal coach, juridisch adiviseur, werkmakelaar, vertrouwenspersoon, arts, psycholoog, sociaal hulpverlener, bedrijfsjuristen, advocaten en/of andere deskundigen.

In antwoord op de behoefte van klanten aan continu´teit van zorg zal ons adviesbureau extern een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van transmurale samenwerkingsverbanden, gericht op de ontwikkeling van een integraal aanbod van diensten.

 Wijze woorden