Visie Nazorg

De nazorg (nadat je een baan hebt gevonden) is ook een onderdeel van coaching en een wezenlijk onderdeel van het re´ntegratietraject.

Nazorg is een onderdeel van de arbeidsintegratie, het intreden in, respectievelijk het opgenomen worden in het arbeidsproces, in de vorm van het uitvoeren van inhoudelijke begeleiding en loopbaanbegeleiding. Dit in samenwerking met de werkgever. 

De visie van ons adviesbureau met betrekking tot nazorg is dat continu´teit is gewenst. Deze visie houdt samenwerking en afstemming met andere partners in. De verantwoordelijkheden en de financiŰn zijn daarbij goed geregeld.


Wijze woorden